Mężczyzna w celownik węża pantie

w sy Moer w - poważnie uszkodzone, zniszczone (rude, często uważane wulgaryzmów powodu „Moer” bić). często używane w połączeniu z 'Moer-in'. w chwale w sy - tak samo jak wyżej, uważa się za mniej niegrzeczny. innie / oppie - nieformalny połączone pisowni zwrotów „w matrycy” (w) i „matryca OP” (po).

Lista południowoafrykańskich slang słów - List of South ...